joi, 9 mai 2019

"STELELE" DIN APOCALIPSA - Ce se va întâmpla dacă un asteroid v-a lovi Pământul?ADDENDUM, PROFEŢII ÎMPLINITE ŞI PROFEŢII ÎN CURS DE ÎMPLINIRE

Uimitoarele profeţii ale Bibliei. Analiza unor profeţii biblice importante, incluzând o corecţie asupra unor profeţii interpretate greşit.

Uimitoarele profeţii ale Bibliei ne întăresc credinţa, de aceea analiza unor profeţii biblice importante, incluzând o corecţie asupra unor profeţii interpretate greşit, este benefică tuturor credincioşilor.

Domnul Isus nu va reveni, până ce nu se vor împlini toate semnele profeţite de el, printre care şi căderea stelelor:

Matei 24:29 "stelele vor cădea din cer"
Marcu 13:25 "stelele vor cădea din cer"


"STELELE" DIN APOCALIPSA - Ce se va întâmpla dacă un asteroid v-a lovi Pământul?Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru ceresc şi de la Fiul său divin, Domnul şi Mântuitorul nostru Isus Christos!


Va-ţi pus vreodată întrebarea, oare cum se înţelege Apocalipsa capitolul 8, literal sau simbolic? Aceste lucruri trebuie analizate în dragoste şi smerenie, cu responsabilitate şi înţelepciune. Numai aşa putem fi binecuvântaţi cu o înţelegere corectă!

Apocalipsa lui Ioan 8

1. Când a rupt Mielul pecetea a şaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas.
2. Şi am văzut pe cei şapte îngeri, care stau înaintea lui Dumnezeu; şi li s-au dat şapte trâmbiţe.
3. Apoi a venit un alt înger, care s-a oprit în faţa altarului, cu o cădelniţă de aur. I s-a dat tămâie multă, ca s-o aducă, împreună cu rugăciunile tuturor sfinţilor, pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie.
4. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinţilor.
5. Apoi îngerul a luat cădelniţa, a umplut-o din focul de pe altar şi l-a aruncat pe pământ. Şi s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere şi un cutremur de pământ.
6. Şi cei şapte îngeri care aveau cele şapte trâmbiţe s-au pregătit să sune din ele.
7. Îngerul dintâi a sunat din trâmbiţă. Şi a venit grindină şi foc amestecat cu sânge, care au fost aruncate pe pământ: şi a treia parte a pământului a fost ars, şi a treia parte din copaci au fost arşi, şi toată iarba verde a fost arsă.
8. Al doilea înger a sunat din trâmbiţă. Şi ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare: şi a treia parte din mare s-a făcut sânge,
9. şi a treia parte din făpturile care erau în mare şi aveau viaţă au murit, şi a treia parte din corăbii au pierit.
10. Al treilea înger a sunat din trâmbiţă. Şi a căzut din cer o stea mare, care ardea ca o făclie; a căzut peste a treia parte din râuri şi peste izvoarele apelor.
11. Steaua se chema "Pelin"; şi a treia parte din ape s-au prefăcut în pelin. Şi mulţi oameni au murit din pricina apelor, pentru că fuseseră făcute amare.
12. Al patrulea înger a sunat din trâmbiţă. Şi a fost lovită a treia parte din soare, şi a treia parte din lună, şi a treia parte din stele, pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată, ziua să-şi piardă a treia parte din lumina ei, şi noaptea de asemenea.
13. M-am uitat şi am auzit un vultur care zbura prin mijlocul cerului şi zicea cu glas tare: "Vai, vai, vai de locuitorii pământului din pricina celorlalte sunete de trâmbiţă ale celor trei îngeri care au să mai sune."O amintire

Cu mulţi ani în urmă, tatăl meu m-a întrebat, cam aşa: oare mai este mult până se va împlini profeţia despre pustiirea Ierusalimului (Luca 21:20)? Tot auzea despre conflictul dintre evrei şi arabi şi în sinea lui se gândea dacă nu cumva timpul acela este aproape... Nu ştia faptul că Ierusalimul a fost pustiit în anul 70 AD! De unde să ştie? Avea patru clase şi deşi era credincios penticostal de mulţi ani, nu a auzit nimic despre pustiirea Ierusalimului de către romanii conduşi de generalul Titus, fiul împăratului Vespasian, care a jefuit şi distrus Templul din Ierusalim, împlinind şi profeţia din Matei 24:1,2. Vedem în acest exemplu, ce uşor este să interpretezi greşit nişte profeţii relativ simple, dacă nu eşti bine informat.

În plus, informaţia greşită poate fi periculoasă, chiar fatală. În timpul asediului Ierusalimului, au murit foarte mulţi oameni asediaţi, evrei şi prozeliţi, aşa că au încetat să-i mai numere. Pe lângă populaţia însemnată a oraşului, mai erau acolo circa 2 milioane de oaspeţi din multe părţi ale ţării şi a lumii şi majoritatea au murit în chinuri cumplite, de foamete, boli sau jaf. Au venit la o sărbătoare, dar au ajuns în groapă... Şi ar fi putut să se salveze, dacă ar fi cunoscut informaţia corectă! Iată un exemplu, la care putem să medităm.Aşadar, cum interpretăm corect Apocalipsa capitolul 8? 
Unii de exemplu îl înţeleg simbolic.
O grupare importantă, adventistii, susţin interpretarea simbolică:
https://mybible.ro/vdc/apocalipsa/8/comentariu
Iată o mostră:
"7 Îngerul dintâi a sunat din trâmbiţă. Şi a venit grindină şi foc amestecat cu sânge, care au fost aruncate pe pământ: şi a treia parte a pământului a fost ars, şi a treia parte din copaci au fost arşi, şi toată iarba verde a fost arsă.

Grindină şi foc. Imaginea de aici este cea a unei mari furtuni cu grindină amestecată cu fulgere, aducând aminte de cea de-a şaptea plagă căzută asupra Egiptului (Exodul 9,22
25).

Pământ. Pământul, cu vegetaţia sa, este arătat ca ţinta specială a acestei bătăi (compară cu cap. 16,2). Pedeapsa aceasta descrie într-un mod deosebit invadarea vizigoţilor sub Alaric în Imperiul Roman. Aceasta este prima invazie a teutonilor care a jucat un rol atât de important în prăbuşirea finală a Imperiului Roman. Începând în jurul anului 396 d.Hr., vizigoţii au invadat Tracia, Macedonia şi Grecia, în partea răsăriteană a imperiului, apoi au trecut Alpii şi au jefuit cetatea Romei în anul 410 d.Hr. De asemenea, au distrus mare parte din teritoriul Franţei de astăzi, pentru a se stabili în cele din urmă în Spania.

A treia parte. Această fracţie apare de repetate ori în Apocalipsa (vezi v. 8, 9, 11, 12; cap. 9,15.18; 12,4; compară cu Zaharia 13,8.9). Probabil că sugerează o parte importantă, dar nu o majoritate.

Toată iarba verde. Sugerându-se că ea distruge o porţiune mare din vegetaţia pământului este dramatizată asprimea acestei furtuni.

8 Al doilea înger a sunat din trâmbiţă. Şi ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare: şi a treia parte din mare s-a făcut sânge,

Ca un munte mare de foc, aprins. După cât se pare Ioan găseşte în imaginea unui munte de foc cea mai potrivită reprezentare a scenei care are loc înaintea ochilor săi. Simbolul muntelui care arde apare în literatura apocaliptică ebraică (vezi Enoh 18,13; R. H. Charles, The Apocrypha and Psudepigrapha of the Old Testament, vol. 2, p. 200), dar nu există nici o dovadă că Ioan a luat din această sursă descrierea fenomenului pe care îl vede acum. Compară cu Ieremia 51,25, unde profetul descrie Babilonul ca fiind un munte nimicitor care va fi prefăcut într-un munte aprins.

În mare. Marea cu vieţuitoarele din ea şi de pe ea este ţinta specială a acestei judecăţi (compară cu cap. 16,3).

Catastrofa anunţată de cea de-a doua trâmbiţă a fost considerată ca descriind ravagiile făcute de vandali. Împinşi din ţinuturile lor din Tracia de invaziile hunilor veniţi din Asia Centrală, vandalii au migrat prin Galia (Franţa de azi) şi Spania către partea romană din nordul Africii şi şi-au stabilit aici regatul, cu capitala la Cartagina. De aici au dominat Mediterana apuseană cu o armată de piraţi, jefuind coastele Spaniei, ale Italiei şi chiar ale Greciei, şi punând mâna pe transporturile maritime romane. Punctul culminant al ravagiilor produse de ei l-a constituit anul 455 d.Hr., când timp de două săptămâni au prădat şi au jefuit cetatea Romei.

A treia parte. Vezi comentariul de la v. 7.

Din mare s-a făcut sânge. Această pedeapsă aminteşte de prima plagă ce a căzut asupra Egiptului (Exodul 7,20). În cea de-a doua plagă (Apocalipsa 16,3) marea s-a făcut sânge, ca sângele unui om mort. Aici sângele simbolizează, fără îndoială, un masacru omenesc de mar proporţii.

9 şi a treia parte din făpturile care erau în mare şi aveau viaţă au murit, şi a treia parte din corăbii au pierit.

Făpturile. Gr. ktismata, lucruri create. Cuvântul folosit în limba greacă nu implică neapărat ideea de viaţă, de aceea apare şi specificarea aveau viaţă. Vezi Exodul 7,21.

Viaţă. Gr. psuchai (vezi comentariul de la Matei 10,28)."

---Studenţii Bibliei oferă următoarele explicaţii:

"Trâmbiţa nr.1 Apocalipsa 8:7

Şi cel dintâi a sunat din trâmbiţă. Şi au venit foc amestecat cu sânge, care a fost aruncat pe pământ; şi a treia parte a pământului a fost arsă şi a treia parte din copaci a fost arsă şi toată iarba verde a fost arsă.

(Să nu uităm că toate aceste sunt simboluri, sau cu alte cuvinte, realităţi reprezentate prin simboluri, le vom găsi în paginile de istorie ca evenimente dramatice care au schimbat cursul istoriei a unuia sau a mai multe popoare.)
2. Trâmbiţa nr.2 Apoc. 8:8

Şi al doilea înger a sunat din trîmbiţă.
Şi ceva ca un munte mare de foc aprins, a fost aruncat în mare; şi a treia parte din mare a devenit sânge. Şi a treia parte din făpturile care erau în mare şi aveau viaţă au murit, şi a treia parte din corăbii au fost distrusă.

„Muntele” este simbolul unui imperiu. În cazul acesta pare a fi imperiul Roman de apus.
3. Trâmbiţa nr.3 Apoc. 8:10

Şi al treilea înger a sunat din trâmbiţă. Şi a căzut din cer o stea mare, care ardea ca o făclie; a căzut peste a treia parte din din râuri şi peste izvoarele apelor. Şi numele stelei era Pelin. Şi a treia parte din ape a devenit pelin şi mulţi oameni au murit din cauza apelor, pentrucă se făcuseră amare. Otrăvirea apelor înseamnă otrăvirea învăţăturilor, care este acelaş lucru cu schimbarea culorii cailor la ruperea peceţilor. „Caii” însemnând doctrine care au suferit dealungul timpului, modificări. Adevărul curat calul alb, iar învăţăturile păgâne altoite pe arborele creştin ilustrate de ceilalţi cai, ceea ce a produs o învăţătura semi creştină, iar în unele cazuri lipseşte total evanghelia creştină, cum este de fapt învăţătura demonică a chinului veşnic.
Trâmbiţa nr.4 Apoc. 8:12

„Şi al patrulea înger a sunat din trâmbiţă. Şi a fost lovită a treia parte din soare şi a treia parte din lună, şi a treia parte din stele, pentruca a treia parte din ele să fie întunecată, ziua să-şi piardă a treia parte din lumina ei şi noaptea de asemenea.”

Soarele şi luna reprezintă evanghelia lui Cristos şi legea lui Moise. Însemnătatea acestora a devenit parţial neclară, din cauza marei apostazii.
....
În acel secriş a fost despărţit „grâul” de „plevă” iar în acesta descris în Apocalipsa se desparte grâul de neghină. Focul din prima râmbiţă s-ar putea să fie în legătură cu „focul” în care a fost aruncată „pleava” poporului Evreu. Acel „foc” a cuprins şi Imperiul Roman „muntele de foc” căzut în „mare” în timpul celei de a doua trâmbiţă. Istoricii spun că acest „munte” a căzut în anul 476 d. Cr. în „mare”, în mâna lui Odoacru căpetenia Herulilor, popor barbar, care a făcut parte din valul de popoare migratoare a acelor secole instabile ca marea. Acel „foc” despre care a profeţit Ioan botezătorul în Matei 3:12 reprezintă distrugerea Ierusalimului, şi a statului lor naţional. Domnul a spus la adresa lor: „ţi se lasă casa pustie” şi aşa a fost. Păstrând proporţiile un „foc” asemănător s-ar putea abate asupra creştinismului neregenerat, „neghina” din pildă. „Trâmbiţele” trei, patru, cinci şi şase, sunt perioade care au urmat după cădera imperiului Roman de apus. În aceste perioade Imperiul Roman îmbracă haină creştină. Este perioada domniei papale în Europa. Aceasta este o perioadă zbuciumată; este perioada războaielor sfinte, numite „cruciade” pentru eliberarea Ierusalimului de sub stăpânirea necredincioşilor, perioada de exterminare a „ereticilor” de către Sfânta Inchiziţie - tribunalul eclesiastic - a peste cinzeci de milioane de rătăciţi de la credinta Catolica. Urmează invaziile de „lăcuste” din trâmbiţa a cincea care după unii sunt hoardele de tătari a lui Gingis Han şi Timur Lenk, iar mai târziu a turcilor selgiucizi şi otomani care au făcut viaţa grea Sfântul Imperiu Roman, de răsărit (bizantin) ceea ce a dus la căderea acestuia, în mâna Turcilor Otomani, odată cu cucerirea de către aceştia, a Constantinopolului în anul 1453 d. Cr."
Sursa:
https://www.adevarprezent.org/cartea-apocalipsa/Contrar cu aceste interpretări, există abordarea literală, la care am aderat şi eu.
"Necazul cel mare" va fi o perioadă de timp înainte de "sfârşitul veacului acestuia" (Matei 24:3).
De ce va fi acest timp "necazul cel mare"?
Situaţia este descrisă la:
1. Matei
2. Marcu
3. Luca
4. Apocalipsa


Despre situaţia nr 1 din "necazul cel mare"
"soarele se va întuneca, ...." Matei 24:29.
"soarele se va întuneca, ..." Marcu 13:24
"Vor fi semne: în soare ..." Luca 21:25
(semnele acestea vor fi "dogorârea soarelui" după care va fi "întunecarea soarelui" )
Apocalipsa 16:
8. Al patrulea a vărsat potirul lui peste soare. Şi soarelui i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui.
9. Şi oamenii au fost dogoriţi de o arşiţă mare şi au hulit Numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii şi nu s-au pocăit ca să-I dea slavă.
"Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr ..." Apocalipsa 6:12
Apocalipsa 16:10. Al cincilea a vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei. Şi împărăţia fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii îşi muşcau limbile de durere.
11. Şi au hulit pe Dumnezeul cerului, din pricina durerilor lor şi din pricina rănilor lor rele, şi nu s-au pocăit de faptele lor.
Acestea nu vor fi evenimente locale, văzute doar undeva, aşa regional, ci de proporţie planetară. Când va dogori soarele, va dogori pe tot pământul, nu numai undeva regional.
Când soarele se va întuneca, întunericul va fi global şi nu regional. Va fi întuneric atât în cele două Americi, cât şi în Europa, Asia, Africa, Australia, Oceania şi la cele două poluri. Va fi întuneric pe tot pământul.


Despre situaţia nr 2 din "necazul cel mare"
Matei 24:29 "luna nu-şi va mai da lumina ei"
Marcu 13:24 "luna nu-şi va mai da lumina ei"
Luca 21:25 "Vor fi semne:..., în lună"
Apocalipsa 6:12 "luna s-a făcut toată ca sângele"
Iarăşi, va fi un semn global şi nu un semn regional. Se va vedea de pe toate continentele şi de pe toate insulele.


Despre situaţia nr 3 din "necazul cel mare"
Matei 24:29 "stelele vor cădea din cer"
Marcu 13:25 "stelele vor cădea din cer"
Luca 21:25 "Vor fi semne:... în stele"
Care sunt aceste semne în stele?
Apocalipsa 6:13 "şi stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele verzi din pom, când este scuturat de un vânt puternic."
Vedem aici fraza "stelele au căzut din cer pe pământ", dar nu în sensul unui colaps total al tuturor stelelor din întreg Universul stelar pe pământ (nici nu ar încape), ci vorbeşte doar de o ploaie de stele căzătoare, de proporţie planetară. Căderea de meteoriţi, comete şi asteroizi a fost numită cădere de "stele" încă din antichitate.


Despre cauza căderii stelelor
Apocalipsa 6:13 "şi stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele verzi din pom, când este scuturat de un vânt puternic."
De ce o să cadă aceste “stele”?Cauza din spatele căderii stelelor este Dumnezeu:
Matei 24:29 "şi puterile cerurilor vor fi clătinate".
Marcu 13:25 " şi puterile care sunt în ceruri vor fi clătinate".
Luca 21:25 "căci puterile cerurilor vor fi clătinate".

Apocalipsa 8:5 "Apoi îngerul a luat cădelniţa, a umplut-o din focul de pe altar şi l-a aruncat pe pământ. Şi s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere şi un cutremur de pământ."
Cine le clatină, dacă nu Dumnezeu?
Se întâmplă acelaş lucru ca pe vemuri, când Dumnezeu foloseşte arsenalul ceresc, stele de mici dimensiuni, stelele căzătoare:
Judecatori 5: 4. Doamne, când ai ieşit din Seir, când ai plecat din câmpiile Edomului, pământul s-a cutremurat, cerurile au picurat, şi norii au turnat ape cu găleata;
5. munţii s-au clătinat înaintea Domnului, Sinaiul acela s-a clătinat înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel."
( ...)
20. Din ceruri se luptau, de pe cărările lor, stelele se luptau împotriva lui Sisera,
21. Pârâul Chison i-a luat, pârâul din vremurile străvechi, pârâul Chison! Suflete, calcă-n picioare pe viteji!”
Textul din Judecători se referă la căderea de stele căzătoare care au declanşat o furtună teribilă şi o viitură puternică de ape.
Avem două variante de interpretare:
1. Fie expresia "puterile cerurilor" se referă la fiinţele cereşti (aici îngerii decăzuţi), dar acest lucru n-ar implica efectele descrise lângă "clătinat"
2. Fie expresia "puterile cerurilor" se referă la forţele astrale (orbită, gravitaţie, viteză, etc.), care implică efectele descrise lângă "clătinat".
Dacă se referă la a doua, înţelegem că zguduirea aceasta implică modificări ale traiectoriei diferitelor stele de mai mici dimensiuni, care intră mai apoi în atmosferă (cerul) pământului, de aici căzând pe pământ.
Cauza, adică "clătinatul" implică efecte ca:
1. căderea stelelor
2. schimbarea culorii lunii în roşu sângeriu
3. întunecarea soarelui (soarele devine negru "ca un sac de păr" )Efectele căderii "stelelor" din cer

Cartea Apocalipsa descrie cu lux de amănunte efectele căderii "stelelor" şi ne arată că aceste stele nu cad într-un singur loc şi ele nu cad toate dintr-o data. Nu ne arată la ce interval cad unele de altele, dar contextul sugerează că nu este o mare diferenţă de timp.


Prima cădere de stele
Apocalipsa 8:7. Îngerul dintâi a sunat din trâmbiţă. Şi a venit grindină şi foc amestecat cu sânge, care au fost aruncate pe pământ: şi a treia parte a pământului a fost ars, şi a treia parte din copaci au fost arşi, şi toată iarba verde a fost arsă.
Apare aici expresia "şi foc amestecat cu sânge". Ar fi o expresie destul de grea, dar având în vedere că textul din Biblia Aramaică redă "foc amestecat cu apă", putem deduce că este vorba de foc amestecat cu apă (de ploaie), de culoarea sângelui, adică alături de stropii de ploaie, au căzut concomitent mici mingi de foc.

De aici reiese că au căzut trei elemente din cer:
1. grindină
2. foc
3. ceva lichid (o apă) de culoarea sângelui
Aceste elemente pot cădea împreună numai la o cădere masivă de meteoriţi. Ce se întâmplă de fapt? Să vorbim pe înţelesul omului de rând: când un corp ceresc uriaş (asteroid), numit în termeni populari "stea căzătoare" intră în atmosfera pământului, explodează. Explozia vine din cauza vitezei mari şi a frecării cu aerul, iar rezultatul este o ploaie de bolovani, numiţi meteoriţi (stele căzătoare). Aceste bucăţele de meteoriţi prin frecarea cu aerul se transformă la rândul lor în mingi de foc de gaz şi dacă întâlnesc o masă mare de nori, pot genera gheaţă şi o ploaie acidică de culoarea sângelui. Dacă aceste mingi de foc cad pe pământ, puterea cu care ele ard pot aprinde totul ce arde, ca să nu mai vorbim de vegetaţia de pe câmp. Iar dacă corpul ceresc este uriaş, efectul poate fi global, cum se şi arată în textul apocaliptic "şi toată iarba verde a fost arsă." Deci, fenomenul a fost global şi nu regional.
Versetul relatează mărimea distrugerii:
1. "şi a treia parte a pământului a fost ars": Unde lovesc aceste mingi de foc, se crează explozii, iar suflul exploziilor sparge toate geamurile, dărâmă total sau parţial construcţiile, totul arde, totul e praf şi cenuşă. E ca la Sodoma şi Gomora pe scară mare. Totuşi două treimi din suprafaţa pământului scapă la această plagă. Asta nu înseamnă că au scăpat continente întregi, sau anumite ţări. Nu, nici măcar oraşele nu vor scăpa întregi. Mai degrabă putem anticipa o decimare: scapă o parte dintr-un oraş, scapă o parte dintr-un sat, o treime dintr-o stradă fiind redusă la dărâmături, moloz, praf şi cenuşă. Fenomenul este unul general, global, nu regional.
2. "şi a treia parte din copaci au fost arşi": A treia parte din copacii de pe pâmânt au fost arşi. Asistăm iarăşi la o decimare uriaşă. La fel, după această plagă, rămân încă două treimi dintre copacii de pe glob. Însă nu mai rămân mari întinderi, ci doar anumite părţi din păduri şi livezi, pâlcuri şi elemente răzlete. Fenomenul este global, nu regional. Fiecare ţară va fi afectată, fiecare judeţ va fi afectat, fiecare comună va simţi urgia.
3. "şi toată iarba verde a fost arsă.": Singurul element al vegetaţiei ce a fost ars complet pe tot globul, a fost iarba. Căldura imensă o va ofili şi usca, căzând pradă uşoară flăcărilor. Ea se va regenera cel mai repede.A doua plagă stelară
Apocalipsa 8:8. Al doilea înger a sunat din trâmbiţă. Şi ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare: şi a treia parte din mare s-a făcut sânge,
9. şi a treia parte din făpturile care erau în mare şi aveau viaţă au murit, şi a treia parte din corăbii au pierit.
Avem de a face cu un asteroid de dimensiuni impresionante, sau cu o parte a unui asteroid explodat, care este descris ca un "munte mare de foc aprins". Radiaţia mare a focului pe care îl emană, crează un aspect înfricoşător al unui munte în flăcări. Acest bolovan colosal vine cu o viteză uimitoare şi la contactul cu aerul frecarea face ca el să se aprindă ca un munte mare în flăcări şi explodează într-o mulţime de bucăţi.
La contactul cu apa, lovitura ei face nişte valuri uriaşe, iar dacă conţine substanţe toxice ca uraniul, el devine ca o bombă atomică aruncată în mare, care ucide orice întâlneşte pe o rază de acţiune imensă, suflul nimicitor al acestui uragan măturând totul, pe o rază de o treime din oceanul planetar.

Consecinţele dezastrului oceanic:
1. "şi a treia parte din mare s-a făcut sânge":
Adică, radioactivitatea imensă face din apă un fel de acid roşiatic, ca sângele.
"Radioactivitatea este un fenomen fizic prin care nucleul unui atom instabil, numit și radioizotop, se transformă spontan (se dezintegrează), degajând energie sub formă de radiații diverse (alfa, beta sau gama), într-un atom mai stabil. Prin dezintegrare atomul pierde și o parte din masă. " Enciclopedia Liberă Wikipedia
Mai rămân încă două treimi de ape neinfectate în oceanul planetar.
2. "şi a treia parte din făpturile care erau în mare şi aveau viaţă au murit":
A treia parte din animalele care trăiesc în mare mor, datorită radioactivităţii apelor,  mai rămân încă două treimi din aceste vietăţi.
3. "şi a treia parte din corăbii au pierit."
Valurile uriaşe numite "ţunami" şi suflul vântului ucigător (uraganul) mătură sub ape a treia parte din corăbii. Plajele, coastele şi regiunile apropiate de oceane sunt distruse. Porturile şi nimic altceva nu pot fi o scăpare. Aceste corăbii şi personalul sunt condamnaţi la o moarte sigură; pe cele mari valurile uriaşe le răstoarnă şi le înghit fără speranţă, iar cele mai mici - care sunt atinse de suflu - pur şi simplu se dezintegrează, ca şi cum s-ar topi, fără drept de apel.
A treia parte din oceanul planetar este distrus, cu efecte planetare, nici un ocean nu va scăpa de consecinţele acestei plăgi.A treia plagă stelară
Apocalipsa 8:10. Al treilea înger a sunat din trâmbiţă. Şi a căzut din cer o stea mare, care ardea ca o făclie; a căzut peste a treia parte din râuri şi peste izvoarele apelor.
11. Steaua se chemă "Pelin"; şi a treia parte din ape s-au prefăcut în pelin. Şi mulţi oameni au murit din pricina apelor, pentru că fuseseră făcute amare.
Din cer cade o stea mare (asteroid), arzând ca o făclie. Faptul că arde ca o făclie arată că aceasta este deja în atmosferă, unde s-a aprins de la frecarea cu aerul.
Explozia ei ulterioară, face ca bucăţile rezultate de pe urma exploziei să cadă în râuri şi în alte ape dulci (izvoare, lacuri, bazine, etc.). Aceste bucăti sunt radioactive şi din această cauză apele se otrăvesc, iar cei ce le beau se îmbolnăvesc cumplit şi mor.
Contaminarea Radioactivă
"Contaminarea oricărui material, oricărei suprafețe sau a mediului ori a unei persoane cu substanțe radioactive. În cazul particular al corpului uman, contaminarea radioactivă include atât contaminarea externă a pielii cât și contaminarea internă." Enciclopedia Liberă Wikipedia
Efectele dezastrului

Decimarea surselor apelor terestre. Fenomen global, fiecare stat va fi afectat.
A treia parte a surselor de apa dulce de pe glob sunt contaminate şi mulţi oameni mor din cauza consumului acestor ape. Două treimi din apele dulci nu se contaminează.Alte consecinţe ale plăgilor stelare

Concluzie

Fumul ce a rezultat din arderea oraşelor, satelor, pădurilor şi vegetaţiei a întunecat soarele, luna şi stelele, dar nu complet, ci ele pierd a treia parte din lumină. Aşadar, au încă două treimi din lumina lor.
Apocalipsa 8:12. Al patrulea înger a sunat din trâmbiţă. Şi a fost lovită a treia parte din soare, şi a treia parte din luna, şi a treia parte din stele, pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată, ziua să-şi piardă a treia parte din lumina ei, şi noaptea de asemenea.
Un lucru trebuie observat aici: Mai există stele. Deci, n-au căzut toate.
Variantele rămân acestea:
1. Fie a căzut un singur asteroid, care s-a fragmentat în trei părţi (sau a fost fragmentat artificial în trei părţi)
2. Fie au căzut trei asteroiziÎn Biblie este scris:
Amos 3:7. Cu siguranţă nimic nu face Domnul Yehowah fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi proroci.
Dacă comparăm acest verset cu relatările Bibliei, unde se arată pedepsirea răutăţii oamenilor, vedem că ei au fost avertizaţi de profeţi şi uneori chiar de îngeri.
Acest lucru mă face să cred, că atunci când încep plăgile stelare oamenii vor fi deja avertizaţi.
Am găsit în cartea Apocalipsa capitolul 11, că Dumnezeu va ridica doi profeţi în timpul sfârşitului şi ei vor profeţii lumii un timp îndelungat, apoi vor fi martirizaţi.

Apocalipsa lui Ioan 11
1. Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini şi mi s-a zis: "Scoală-te şi măsoară Templul lui Dumnezeu, altarul şi pe cei ce se închină în el.
2. Dar curtea de afară a Templului las-o la o parte nemăsurată; căci a fost dată neamurilor, care vor călca în picioare sfânta cetate patruzeci şi două de luni.
3. Voi da celor doi martori ai mei să prorocească, îmbrăcaţi în saci, o mie două sute şaizeci de zile.
4. Aceştia sunt cei doi măslini şi cele două sfeşnice, care stau înaintea Domnului pământului.Exemple din istorie şi învăţămintele ce trebuie luate

Am găsit o asemănare în Apocalipsa 8 şi Exod 9: grindină cu foc

Apocalipsa lui Ioan 8
7. Îngerul dintâi a sunat din trâmbiţă. Şi a venit grindină şi foc amestecat cu sânge, care au fost aruncate pe pământ: şi a treia parte a pământului a fost ars, şi a treia parte din copaci au fost arşi, şi toată iarba verde a fost arsă.

Exodul 9
23. Moise şi-a întins toiagul spre cer; şi Domnul a trimis tunete şi grindină, de cădea foc pe pământ. Domnul a făcut să bată grindina peste ţara Egiptului.
24. A bătut grindina, şi focul se amesteca cu grindina; grindina era aşa de mare încât nu mai bătuse grindină ca aceea în toată ţara Egiptului de când este el locuit de oameni.


O altă asemănare:

"dar, în ziua cînd a ieşit Lot din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă (sulf) din cer, şi i-a pierdut pe toţi." (Luca 17:29)
Paralela este izbitoare, deşi sunt diferenţe semnificative.
Ce s-a întâmplat la Sodoma? A plouat foc şi sulf.
Grozăvia care a urmat:
La contactul cu focul sulful arde şi miroase urât, iar în contact cu apa, sulful aprins se stinge, dar lichidul format (acidul sulfuric) e atât de coroziv că distruge totul in cale, inclusiv pielea si carnea. Dacă acest element intră iarăşi în contact cu apa începe să fiarbă şi împroaşcă substanţe ca de vitriol. Dacă acest lichid intră în contact cu orice tip de metal se transformă în sare, însă degajă o cantitate mare de hidrogen, iar acesta intrând în contact cu focul - care continua să cadă din cer - crea un fel de bombe cu hidrogen.
"Arma nucleară cu fuziune (arma termonucleară, bomba cu Hidrogen) folosește energia rezultată din fisiune pentru a comprima și încălzi deuteriul și tritiul până aceștia fuzionează.
Efecte:
Explozia nucleară are efecte imediate și întârziate. Unda de șoc, radiația termică, radiația ionizantă promptă produc distrugeri mari în câteva secunde sau minute de la detonare. Efectele întârziate precum căderile radioactive acționează pe perioade mari de timp, de la ore la ani.
Unda de șoc produce modificarea bruscă a presiunii aerului și vânturi puternice. Construcțiile mari sunt distruse de modificarea presiunii aerului în timp ce vânturile puternice distrug vegetația și omoară oamenii. Dacă explozia are loc la suprafața sau în apropierea solului se produce un crater din care materialul este ridicat în atmosferă, de unde revine sub forma de depuneri radioactive.
Circa 35% din energia exploziei este sub forma de radiație luminoasă și termică (căldură). Radiația luminoasă produce orbirea prin arderea retinei. Radiația termică produce arsuri ființelor vii și incendierea materialelor combustibile."
Sursa CJ +WikipediaPotopul

"dacă n-a cruţat El lumea veche, ci a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alţi şapte inşi, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiţi;" (2Petru 2:5)

Deşi în Biblie nu se precizează, craterele mari arată că cataclismul de pe timpul lui Noe, a fost declanşat tot prin asteroizi.Dumnezeu este suveran şi poate folosi oricând arsenalul ceresc de care dispune (comete, asteroizi, meteoriţi), pentru a restabili bunul mers al lucrurilor, create de El. Exemplele din antichitate ne arată că la păcatele mari şi colective, Dumnezeu intră în acţiune, ca să restabilească ordinea. Craterele mari de pe planetă arată că Dumnezeu a declanşat Potopul prin asteroizi.Pregătiri anti-apocalipsă

Acum câţiva ani cineva ne-a spus că în Italia unii dintre bogaţi îşi fac buncăre anti-Apocalipsă. Italia nu este singura ţară cu acest fenomen.
"În urmă cu câţiva ani, un alt american, Larry Hal, a decis să-şi investească banii în construirea de blocuri care să reziste Apocalipsei. El a cumpărat un siloz care fusese folosit pentru lansarea de arme nucleare, în Kansas, şi a decis să construiască apartamente de lux. Construit să reziste unei bombe atomice, blocul are pereţi cu o grosime de 3 metri, iar construcţia ajunge până la 50 de metri adâncime." Sursa Mediafax
"În Suedia, un buncar aflat în mijlocul unui munte este un loc unde WikiLeaks îşi stocheaza serverele. Aici este un spatiu sigur de a aştepta Apocalipsa." Sursa Ziare.com


Un "Ţsunami” uriaş, profeţit în Evanghelia după Luca
Există o profeţie - despre un mare ţsunami - a Domnului nostru Isus Christos, care are legătură cu Apocalipsa 8:8. Al doilea înger a sunat din trâmbiţă. Şi ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare: şi a treia parte din mare s-a făcut sânge,
9. şi a treia parte din făpturile care erau în mare şi aveau viaţă au murit, şi a treia parte din corăbii au pierit.
Luca 21:
25. Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al valurilor;
26. oamenii îşi vor da sufletul de groază, în aşteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ; căci puterile cerurilor vor fi clătinate.
După cum vedem pasajul face referire clară la o frică imensă (panică), provocată de urletul mării şi valuri, adică, dacă stăm să raportăm totul în cadrul din Apocalipsa 8:8,9 este vorba de un uragan de cel mai înalt grad însoţit de valuri imense, ce va îngrozi toată lumea de pe globul pământesc, în special pe locuitorii insulelor, peninsulelor şi tărmurilor oceanelor, care vor fi în prima linie a evenimentului colosal.

 Pe Youtube puteţi urmări filmuleţe cu marele tsunami din 2004, ca să vă faceţi o idee cam despre ce ar fi vorba, cataclismul viitor fiind cu mult mai mare, decât cele din videoclipuri.Cei ce au frică de Dumnezeu ACŢIONEAZĂ!

s-au temut de cuvântul lui Dumnezeu” Exodul 9:20

Mai este ceva important de învăţat de la urgiile din Egipt, şi se pot aplica în timpul urgiilor din Apocalipsa, faptul cum au procedat cei ce s-au temut de cuvântul lui Dumnezeu:
Exodul 9:20. Aceia dintre slujitorii lui faraon, care s-au temut de cuvântul Domnului, şi-au adunat în case robii şi turmele.
21. Dar cei ce nu şi-au pus la inimă cuvântul Domnului şi-au lăsat robii şi turmele pe câmp.
...
24. A bătut piatra, şi focul se amesteca cu piatra; piatra era aşa de mare încât nu mai bătuse piatră ca aceea în toată ţara Egiptului de când este el locuit de oameni.
25. Piatra a nimicit, în toată ţara Egiptului, tot ce era pe câmp, de la oameni până la dobitoace; piatra a nimicit şi toată iarba de pe câmp, şi a frânt toţi copacii de pe câmp.

Romani15
4. Şi tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde.

Apocalipsa 8:10. Al treilea înger a sunat din trâmbiţă. Şi a căzut din cer o stea mare, care ardea ca o făclie; a căzut peste a treia parte din râuri şi peste izvoarele apelor.
11. Steaua se chema "Pelin"; şi a treia parte din ape s-au prefăcut în pelin. Şi mulţi oameni au murit din pricina apelor, pentru că fuseseră făcute amare. - aici e vorba de contaminare radioactivă.ACŢIONEAZĂ ŞI TU! În primul rând informează-te corect! Nu te lăsa manipulat!
Nu uita de factorul numit imprevizibilPrecedente

S-au semnalat urmele clare ale căderii unor corpuri cereşti de anumite dimensiuni, lista o puteţi consulta aici: Toate craterele de impact enumerate în ordine alfabetică Wikipedia
Vezi și:
Lista craterelor de impact din Africa
Lista craterelor de impact din America de Nord
Lista craterelor de impact din America de Sud
Lista craterelor de impact din Antarctida
Lista craterelor de impact din Asia
Lista craterelor de impact din Australia
Lista craterelor de impact din Europa
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_craterelor_de_impact_de_pe_P%C4%83m%C3%A2nt
Deci nu ar fi ceva nemaiîntâlnit în istoria omenirii. Kent Hovind argumenta cauza ruperii bulei de apă ce acoperea pământul înainte de potop, ca fiind făcută de asteroizi
https://www.youtube.com/watch?v=uyfRYO_ul_8Câteva concluzii faţă de interpretarea alegorică:
- argumentele prezentate de cei care susţin interpretarea alegorică (simbolică) şi nu literală a evenimentelor din Apocalipsa capitolul 8 nu sunt convingătoare, aşa fiecare poate veni cu o interpretare proprie
- fenomenul căderii de meteoriţi şi asteroizi sau comete ce au provocat mari distrugeri nu este ceva nou, iar efectele sunt identice cu cele din Apocalipsa, ditrugeri masive în ape şi pe uscat
- savanţii recunosc ca omenirea nu este pregătită de aşa ceva, exact cum a prezis Domnul Isus, iar bombardarea unui asteroid, ar putea provoca chiar daune mai mari

Consecinţele neascultării avertismentelor

Avertizarea Domnului nostru Isus, sună teribil:
Luca 21:25. Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al valurilor;
26. oamenii îşi vor da sufletul de groază, în aşteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ; căci puterile cerurilor vor fi clătinate.
Un pericol ce îi paşte pe cei care interpretează simbolic Apocalipsa capitolul 8 este că atunci când vor apare cei doi profeţi şi vor anunţa omenirea ce trebuie să facă, ei vor minimaliza ca mulţi alţii efectele acestei catastrofe şi nerefugiindu-se la timp, la un loc potrivit - exact cum au făcut egiptenii neascultători pe timpul plăgiilor descrise în cartea Exodul - vor muri cu o moarte năpraznică.

Lăsându-te în voia sorţii, nu te aşteaptă decât groaza.

De aceea gândeşte-te: Dacă tot mai crezi în interpretarea simbolică a căderii stelelor din Apocalipsa capitolul 8, gândeşte-te la cei distruşi în Potop, în Sodoma şi Gomora, în Marea Roşie, în Pustiul Sinai, în Canaan, în timpul căderii Ierusalimului, etc.. Au fost toate evenimente simbolice? Mă îndoiesc. Atunci de ce ar fi cele din Apocalipsa 8 simbolice?Profeţiile împlinite din Sfânta Scriptură sunt garanţia încrederii noastre
„Isus a luat cu Sine pe cei doisprezece şi le-a zis: "Iată că ne suim la Ierusalim, şi tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini.” (Luca18:31)
„Şi tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învăţătura noastra, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde.” (Romani 15:4)Soluţii preventive

Dacă mergem pe ideea interpretării că plăgile din Apocalipsa 8 sunt literale, care ar fi soluţia pentru supravieţuire?
Soluţia ar fi, părăsirea locurilor periculoase, evitarea oricărei deplasări pe mare sau în zonele limitrofe (insule, plaje, zone de agrement), construirea de adăposturi adecvate, în locuri adecvate, atât pentru oameni, cât şi pentru animale, provizii, apă. Şi toate acestea înainte de timpul anunţat de profeţi.
Exod 9:19. Pune-ţi, dar, la adăpost turmele şi tot ce ai pe câmp. Piatra are să bată pe toti oamenii şi toate vitele de pe câmp, care nu vor fi intrat în case; şi vor pieri."

20. Aceia dintre slujitorii lui faraon, care s-au temut de cuvântul Domnului, şi-au adunat în case robii şi turmele. 

21. Dar cei ce nu şi-au pus la inimă cuvântul Domnului şi-au lăsat robii şi turmele pe câmp. 

22. Domnul a zis lui Moise: "Întinde-ţi mâna spre cer; şi are să bată piatra în toată ţara Egiptului pe oameni, pe vite şi pe toată iarba de pe câmp în ţara Egiptului!" 

23. Moise şi-a întins toiagul spre cer; şi Domnul a trimis tunete şi piatră, de cădea foc pe pământ. Domnul a făcut să bată piatra peste ţara Egiptului. 

24. A bătut piatra, şi focul se amesteca cu piatra; piatra era aşa de mare încât nu mai bătuse piatră ca aceea în toată ţara Egiptului de când este el locuit de oameni.  25. Piatra a nimicit, în toată ţara Egiptului, tot ce era pe câmp, de la oameni până la dobitoace; piatra a nimicit şi toată iarba de pe câmp, şi a frânt toţi copacii de pe câmp.

Nu uita: Savanţii şi cei bogaţi pregătesc deja buncăre speciale pentru astfel de catastrofe, în anumite state. Însă ele sunt limitate şi sunt doar pentru "crema" aleasă din societate. Cine ştie dacă te vor alege? E de notorietate ca bogaţii lumii îşi fac şi ei "buncăre anti-apocalipsă". Ce trebuie să facă oamenii de rând? Mai multe familii care sunt vecini, pot întări şi amenaja cu brio o pivniţă, un beci, un subsol, iar credincioşii pot transforma subsolurile bisericilor, din timp. Atenţie, sunt excluse insulele şi ţărmurile joase ale oceanelor.

Şi înainte de toate, pocăinţă, ea ne dă pace şi ocrotire de la Dumnezeu, prin Fiul său. Să iubim, să iertăm, să ajutăm! Iubirea şi iertarea înseamnă mai mult decât vorbele. Să urmărim pacea cu toţi oamenii şi sfinţirea, fără de care NIMENI nu va vedea pe Dumnezeu (Evrei 12:14).

Dacă nu poţi înţelege Biblia şi n-ai înţeles bine Biblia pănă acum, este pentru că:

"Niciunul dintre cei răi (nelegiuiţi) nu va înţelege" Daniel 12:10.

Fără pocăinţă, fără o schimbare a mentalităţii pentru a fi mai bun, după bunătatea pe care o doreşte Dumnezeu, nimeni nu va înţelege cum stau lucrurile:

Matei 24:37. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului omului. 

38. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie, 

39. şi n-au ştiut nimic, până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la venirea Fiului omului.

Roagă-te, citeşte mai mult Biblia, meditează, pocăieşte-te cu adevărat!

Aşa să ne ajute Dumnezeu, prin Fiul său!

AMIN!Dacă vrei să îi conştientizezi pe semenii tăi, distribuie şi tu acest material.


Te invit să citeşti:

Pentru cei de limbă maghiară:
Biblia pe scurt, despre ce "religie", "confesiune" sau "crez" trebuie să avem?


Aş spune simplu, un creştin nu poate avea altă religie sau confesiune decât cea a sfinţilor din vechime, menţionaţi în Biblie şi nici alt crez decât Biblia, interpretată corect. “Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu şi de folos pentru învăţătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru instruire în dreptate” (2Timotei 3:16)
Iată o scurtă sinteză a ceea ce scrie în Biblie:
1. Există un singur Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Christos, Creatorul cerului şi al pământului, suveranul de necontestat al întregului Univers, care ne iubeşte şi ne vrea doar binele (Ioan 3:16, Ioan 17:1-3). El este Yehowah Elohim, Dumnezeul sfinţilor lui Israel.
2. Domnul nostru Isus Christos este Fiul lui Dumnezeu, uns (investit) ca Învăţător (Rabin = Învăţător care excelează, Maestru), Mântuitor (“Miel”, Jertfă), Domn (Stăpân), Rege (Conducător - Legiuitor), Mare Preot (Mediator) şi Judecător (Matei 28:18,19); Mesia în ebraică şi Christos în greacă înseamnă "Unsul" lui Dumnezeu; cu toate acestea, un creştin este un prieten al Regelui Isus Christos, această prietenie fiind condiţionată: "Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu." Ioan 15:14
3. Din iubire pentru (tot) neamul omenesc, Dumnezeu şi-a trimis unicul său Fiu, care oglindeşte (reflectă) gloria şi fiinţa (asemănarea în chip şi caracter) lui Dumnezeu, iar Fiul său a venit din cer - tot din iubire, nesilit de nimeni, învăţându-ne ce înseamnă cu adevărat iubirea de Dumnezeu şi de semeni, dându-şi viaţa ca preţ de răscumpărare pentru noi, pentru ca să ne mântuiască din păcat şi din moartea eternă, ce ne paşte pe fiecare din noi (Ioan 1:1, Evrei 1: Ioan 3:16, Exod 21:23, Matei 20:28)
4. Cine nu doreşte să fie mântuit în timpul în care trăieşte, pierde această ocazie pentru totdeauna (atenţie mare!): “Cine crede în Fiul are viaţa veşnică; dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.” (Ioan 3:36)
5. Un înger de rang înalt (heruvim) a devenit Satan Diavolul, deoarece s-a răzvrătit împotriva Creatorului, dorind să îl detroneze şi să îşi întroneze propria domnie în Univers (Apocalipsa 12:9)
6. Satan Diavolul a introdus păcatul în existenţă şi datorită acestui fapt el este responsabil pentru toate păcatele care s-au comis (Ioan 8:44)

7. Sfârşitul Legii este Christos (Romani 10:4), deoarece Legea a fost un îndrumător spre Christos (Galateni 3:24,25). Prin Lege învăţăm ce este dreptatea (Exod 21:23-25), iar prin Christos învăţăm ce este dragostea (Ioan 13:34), Legea fiind pedagogul dreptăţii, Christos fiind pedagogul iubirii. Să iubeşti pe Dumnezeu cu toată fiinţa ta şi pe semenul tău ca pe tine însuţi este motivul, scopul vieţii (Marcu 12:28-34). De aceea ţinta poruncii este dragostea (1Timotei 1:5). Cuvântul lui Dumnezeu descrie cel mai clar ce este dragostea (1Corinteni 13), fără de care nimeni nu va fi mântuit (1Ioan 4).

8. Va veni un mare necaz pe pământ şi în această perioadă o mare mulţime de oameni vor părăsi cultele sistemului religios corupt, pregătindu-se cum se cuvine pentru venirea Domnului nostru Isus Christos (Matei 25:1-13, Apocalipsa capitolele 7 şi 18)
9. Adunarea (biserica) este chemată să fie mireasa Fiului lui Dumnezeu şi co-moştenitoare la slava Mirelui (Matei 19:28)
10. Dumnezeu va reinstaura împărăţia sa pe pământ prin Fiul său, Regele desemnat pentru aceasta,  care după ce o va pregăti după voia lui Dumnezeu, nimicind orice împotrivire şi duşmanva preda toată autoritatea Tatălui său, ca Dumnezeu Tatăl să fie totul în toţi (1Corinteni 12:6)


Pregăteşte-te, Domnul Isus vine!

Fii o fecioară înţeleaptă! Matei 25:1-13

Dumnezeu să-ţi binecuvânteze timpul studiului Bibliei! În numele Fiului său mă rog, Amin!

Cu dragoste creştină, pentru toţi.
Addendum, 16.05.2019