luni, 14 iulie 2014

Prezentare
Dragi interesaţi,Sunteţi invitaţi la un studiu biblic despre profeţii împlinite şi profeţii în curs de împlinire. Uimitoarele profeţii ale Bibliei ne întăresc credinţa, de aceea analiza unor profeţii biblice importante, incluzând o corecţie asupra unor profeţii interpretate greşit, este benefică tuturor credincioşilor.

Data la care s-a lucrat pe acest studiu: 14 Iulie 2014 – 30 Octombrie 2017

Câteva subiecte:

Capitolul I

Când s-au împlinit "cele două mii trei sute de seri şi dimineţi" din Daniel 8:12-14, 26?

Capitolul II

Se regăseşte oare conflictul prezentat în Cartea Apocalipsa 6:4 în Cartea Profetului Daniel capitolul 11?

Oare Cartea profetului Daniel capitolul 11 prezice un conflict între Rusia şi Europa?

Capitolul III

Interpretările păguboase ale unor profeţii


Capitolul IV

“Un necaz mare” Matei 24:21 şi “NECAZUL CEL MARE” Apocalipsa 7:14 este unul şi acelaşi eveniment?
Profeţii împlinite şi profeţii în curs de împlinire

Uimitoarele profeţii ale Bibliei


Analiza unor profeţii biblice importante, incluzând o corecţie asupra unor profeţii interpretate greşit


În memoria tatălui meu
(a se vedea mărturia mea de la final, despre o discuţie avută cu el în legătură cu o profeţie împlinită)


Motto

„Timp de 30 de ani am făcut săpături arheologice . . ., iar în ce priveşte exactitatea istorică, am descoperit că Biblia a avut întotdeauna dreptate.“ (Nelson Glueck)
Nelson Glueck (4 iunie 1900 - 12 februarie 1971) a fost un rabin american, academician și arheolog. A fost președinte al Uniunii Colegiului Ebraic din 1947 până la moartea sa, iar activitatea sa de pionierat în arheologia biblică a dus la descoperirea a 1.500 de situri arheologice (localităţi vechi).
Enunţ

În această broşură folosesc numele lui Dumnezeu din Biblie, Iehova, deoarece aşa mi se pare logic, din moment ce numele divin apare de circa 7000 de ori în Biblie. Am ales forma Iehova şi nu Iahve, deoarece această formă este cea mai apropiată de redările în limba greacă a numelui divin din secolele I-III AD.
          Explicaţii cu privire la numele Iehova: Numele lui Dumnezeu nu este “Domnul” (Adonai în ebraică), ci Iehova (mă refer numai la vocabularul românesc). Domnul (Adonai) este un titlu, ce însoţeşte uneori numele lui Dumnezeu, ca şi în cazul Ţefaniah 1:7, Obadiah 1:1, Habaccuc 3:19, Amos 1:8, etc... 
          Notaţi bine: Numele lui Dumnezeu nu este “Domnul”. Traducătorul protestant Dumitru Cornilescu a ştiut şi totuşi a înlocuit peste tot numele lui Dumnezeu cu Domnul, luându-se după traducătorii ortodocşi. Când a fost întrebat de ce nu lasă numele Iehova în Biblie, a răspuns că aşa nu s-ar vinde traducerea lui aşa de bine. De aceea Dumnezeu a lăsat să vină asupra lui o paralizie la mâna dreaptă, în timp ce traducea Biblia. Cu Dumnezeu nu ne putem juca şi să scăpăm nepedepsiţi.
           Restabilirea numelui lui Dumnezeu în Bibliile româneşti a existat cu mult timp înainte ca să apară versiunea lui Dumitru Cornilescu.
Iată o listă parţială a Bibliilor vechi româneşti în care a fost restabilit numele lui Dumnezeu:
Biblia de la Pesta, 1873
Biblia de la Iaşi, 1874
Biblia de la 1911
Biblia de la 1913
Etc.Cuprins


Prefaţă
Capitolul I
Când s-au împlinit "cele două mii trei sute de seri şi dimineţi" Daniel 8:12-14, 26?
Capitolul II
Se regăseşte oare conflictul prezentat în Cartea Apocalipsa 6:4 în Cartea Profetului Daniel capitolul 11?
Oare Cartea profetului Daniel capitolul 11 prezice un conflict între Rusia şi Europa?
Capitolul III
Interpretările păguboase ale unor profeţii
Capitolul IV
“Un necaz mare” Matei 24:21 şi “NECAZUL CEL MARE” Apocalipsa 7:14 este unul şi acelaşi eveniment?
Capitolul V
Despre semnele preparousiale şi semnificatia lor
Capitolul VI
Cine este Antichrist?
Antichrist este o persoană sau mai multe persoane?
Capitolul VII
Lăcustele din cartea Apocalipsa
Capitolul VIII
Ce să înţelegem prin expresia "ziua Domnului"?
Capitolul IX
Când vom vedea "toate aceste lucruri"?
Când vom vedea "toate aceste lucruri" să ştim că El este "aproape, la usi." Matei 24:33
Capitolul X
Despre "timpul" în care ne aflăm şi cele două "fiare" din Apocalipsa
Ce sunt „fiarele”?
Capitolul XI
Cum se înţelege cele spuse de Domnul Isus în Matei 24:20?
Capitolul XII
Răpirea "bisericii" nu este înainte de apariţia lui Antichrist
Capitolul XIII
Profeţia despre Iafet, strămoşul europenilor
Capitolul XIV
Ultima putere e SUA?
Capitolul XV
Sună din trâmbiţă!
Fii un străjer! 
Addendum
"STELELE" DIN APOCALIPSA - Ce se va întâmpla dacă un asteroid ar lovi Pământul?
Prefaţă

Dragi fraţi, prieteni şi colaboratori,
Dragă cititorule anonim,
Aveţi în faţa voastră broşura “Profeţii împlinite şi profeţii în curs de împlinire”, analiza unor profetii biblice importante, incluzând o corecţie asupra unor profeţii interpretate greşit. Fie ca Dumnezeu, Tatăl nostru ceresc să vă dea înţelegerea! În numele Fiului său Isus Christos mă rog, Amin!

Prezentare
Slăvit să fie Iehova Elohim, Dumnezeul Bibliei, Tatăl nostru ceresc şi Isus Christos, Fiul său, Domnul, Regele, Mântuitorul şi Marele nostru Preot!
         În viitor va veni “Marea Apostazie” şi “Marea Prigoană” (
2 Tesaloniceni 2:4, Apocalipsa 13:7) şi este posibil ca generaţia noastră să vadă aceste evenimente. Vă rog să reţineţi că am scris “posibil”, şi nu “sigur”. Indiferent ce va fi, profeţiile împlinite pot întări pe credincioşi că Sfânta Scriptură, Biblia antică, tradusă şi interpretată corect, este demnă de încredere şi de folos pentru desăvârşirea noastră.
Dumnezeu promite solemn că mântuirea va fi acordată tuturor neamurilor pământului:
Apocalipsa 7:9 “După aceea m-am uitat şi iată că era o mare gloată pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mâini”
Hainele albe reprezintă aprobarea credinţei lor în sângele Mielului (Apocalipsa 7:14), ei nu au o credinţă “de faţadă”, ci una reala, vie, faptică, deci aceştia sunt mântuiţi.
Cuvântul cheie este "DIN orice neam...", deci nu vor fi mântuiţi toţi indivizii, ci doar indivizii pocăiţi DIN orice popor. Aici intră şi poporul din Israelul modern. De aceea, ca ambasadori ai Teocraţiei şi Regatului lui Adonay Iehova Elohim, să chemăm la ascultarea credinţei şi la pocainţă vie oameni DIN toate neamurile, inclusiv Israel, pentru că numai aşa se va putea împlini profeţia aceasta.

Despre mine, ca autorul acestei broşuri şi înclinaţia mea spre istorie
Când eram tânăr doream să mă fac profesor de istorie în domeniul cercetărilor pe subiecte antice, însă anumite împrejurări m-au oprit.      Aşadar nu am pregătire de istoric şcolit la o facultate de stat sau particulară, dar am pregătire de istoric, ca autodidact, şcolit în facultatea lui Dumnezeu a vieţii, unde am citit şi studiat cu sârguinţă Sfânta Scriptură, Biblia, în ore de noapte şi zi, începând din anul 1991. Nu lucrez în domeniu ca profesor de istorie, dar pot să o fac ca laic, mai ales în cele biblice. Am observat că istoria confirmă profeţiile Bibliei cu exactitate, ceea ce m-a uimit. Avem un Dumnezeu înţelept, priceput ca nimeni altul la toate, măreţ şi minunat! El domneşte din cer, cu putere, înţelepciune, dreptate şi iubire. Nimeni nu este ca el! Glorie lui în veci! Amin!
Fiecare are un dar, un talent şi dacă îl îngroapă va pierde aprecierea Stăpânului, rămânând de ruşine ca un rob netrebnic... Nu pot să-mi îngrop “talantul”...
Dar chiar şi atunci când facem ce ne este poruncit, prin harul pe care l-am primit, din cauza păcatului moştenit (firea), genele noastre nu mai funcţionează aşa cum ar trebui. Aşa că nu ne putem îndreptăţi cu fapte în faţa lui Dumnezeu. Dacă am putea, jertfa Domnului nostru Isus Christos, care este Fiul lui Dumnezeu, ar fi fost inutilă. Este o jertfă maximă şi trebuie apreciată la maxim. Tatăl nostru ceresc, Dumnezeu, şi-a dat tot ce a avut mai scump şi mai iubit, pe Fiul său unic-născut, pentru că ne-a iubit. Să nu uităm o aşa iubire niciodată!
Suntem îndemnaţi la maximă smerenie:
"Tot aşa şi voi, când veţi face tot ce vi s-a poruncit, să ziceţi: Suntem nişte robi netrebnici: am făcut ce eram datori să facem." Luca 17:7-10
"Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă şi aceasta (adică mântuirea prin har) nu vine de la voi, CI ESTE DARUL LUI DUMNEZEU. NU PRIN FAPTE, ca să nu se laude nimeni." Efeseni 2:8,9
"Dacă Avraam a fost îndreptăţit prin fapte are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu." Romani 4:2

Un îndemn: Să fim foarte atenţi la traduceri!
Biblia conţine profeţii antice care s-au împlinit, profeţii actuale în curs de împlinire şi profeţii despre viitor. Studiind interlinearele biblice englez-ebraic şi englez-grec, mă confrunt deseori cu unele traduceri greşite care încurcă lucrurile şi constat cu stupoare cum duc acestea pe cititori pe căi greşite. Cei care cerceteaza Biblia trebui să se ocupe şi de latura aceasta, adică să verifice cât de bine sau nu sunt redările din greacă şi ebraică puse în limba română. Pe de altă parte să evite adaosurile care s-au ataşat la textele antice.
Vreau să vă dau aici un exemplu. Anumite biserici denominaţionale (culte) folosesc Ţefania 1:2,3 legat de alte versete, pentru a susţine că în regatul de o mie de ani pământul (Terra) va fi pustiu şi gol, fiind exclusiv o temniţă a lui Satan şi a demonilor lui. Însă aceste versete luate în context şi traduse potrivit cu sensul lor din ebraică, nu arată asta.
La Geneza 1:1,2 scrie "Bereşit bara Elohim et ha-şamayim v'et ha-areţ. Ve ha-areţ haita tohu vabohu vehoşeh al-pnei tehom ve ruah Elohim merahefet al-pnei ha-mayim." 
Observăm aici că Terra, Pământul este numit "areţ", fiind un ţinut planetar. În schimb la Ţefania 1:2,3 apare un alt cuvânt "adamah", cu sensul de ceva mai redus, un ţinut al unei singure naţiuni. Traducerile englezeşti literale (Young's Literal Translation), faţă de cele româneşti, traduc textul din această perspectivă la Geneza punând "earth" (pământ, cu sensul de suprafață solidă a pământului, nedelimitat) şi la Ţefania "ground" (cu sensul de suprafață anume de pământ, delimitat, fiind vorba de pământul dintr-un ţinut sau ţară).Dacă ne uităm în context, profeţia se referă la Iudeea antică (Ţefania 1:4) şi ea trebuie pusă la topicul profeţiilor împlinite, iar nu la topicul profeţiilor neâmplinite, despre Mileniu, Regatul Mesianic. Profeţia aceasta se încadrează la acel ciclu de profeţii care vizau pedepsirea iudeilor (pentru neleguirile lor multiple), care s-a şi împlinit sub stăpânirea chaldeilor, aceştia făcând prăpăd regatul lui Iuda.
Popoarele antice biruitoare aveau diferite metode barbare de pedepse, aplicate acelor popoare care se opuneau. Cruzimile aplicate de diferiţi conducători ai asirienilor, ai romanilor, şi chiar ai grecilor, precum Alexandru Cel Mare, sunt de notorietate. Ei ucideau în masa, de la copilul din burta mamei până la cel mai bătrân. Luau ostatici numai foarte puţini dintre ei, pentru parade şi pentru a suplini anumite meserii sau activităţi. Un exemplu şocant este cazul Daciei ocupată de Traian, în care au rămas doar 80 de oameni, după spusele medicului lui Traian (în teritoriile Daciei neocupate au mai rămas mulţi daci, dovadă şi războaiele ulterioare cu dacii liberi, carpii).
În unele cazuri, pentru a stipula un exemplu înfricoşător celorlalte popoare, să nu se opuna dominaţiei lor, armatele răzbunătoare distrugeau totul, dărâmând totul şi dând foc la tot ce arde. Unii mergeau şi mai departe infectând sursele de apă şi terenurile agricole, punând pietriş, otrăvuri şi sare. Mureau chiar şi peştii şi păsările sau animalele sălbatice ale locurilor respective. Peste tot erau dărâmături, foc şi cenuşă, cadavre de oameni şi hoituri de animale. Era un loc dezolant, de groază, semănând ca un loc blestemat.
Cunoscând bine aceste practici, Dumnezeu a prezis cu exactitate, ce urma să se întâmple în Iuda şi Ierusalim.
Aşadar este binevenit un astfel de topic despre profeţii, cu patru subcategorii în care să putem discerne:
1. profeţiile împlinite
2. profeţiile ce trebuie să se împlinească până la Regatul Mesianic
3. profeţiile ce se vor împlini în Regatul Mesianic de o mie de ani
4. profeţiile ce se vor împlini după Regatul Mesianic de o mie de ani
Cine ar fi interesat de un exemplar al acestei broşuri, sau de colaborare mă poate contacta.

Vă doresc o lectură binecuvântată!
Adresă de contact: